Anasayfa Haberler Afrika'nın gerisindeyiz!
Afrika'nın gerisindeyiz!
Salı, 26 Kasım 2013 08:10

McKinsey raporuna göre,İnternet ekonomisinin Türkiye'de GSYİH'ya katkısı yüzde 0,9'da iken, Senegal'de yüzde 3,3, Kenya'da yüzde 2,9, Fas'ta 2,3 olarak gerçekleşti.

McKinsey tarafından hazırlanan rapora göre Türkiye'de GSYİH'ya katkısı yüzde 0,9'da kalırken, bu oran Senegal'de yüzde 3,3, Kenya'da yüzde 2,9, Fas'ta 2,3 olarak gerçekleşti. Ülkelerin internet teknolojileri ve altyapısına yaptığı yatırımların Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYİH) oranını ifade eden i-GSYİH'de Türkiye birçok Afrika ülkesinin gerisinde kalmış durumda.

Raporda ülke ekonomisine internet yatırımlarının katkısı gelişmiş ülkelerde yüzde 3.7 ortalaması ile yer alırken, Türkiye'nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelerin ortalaması yüzde 1,9 oldu. Türkiye'deki i-GSYİH'nin yüzde 0.9 olması ise genel ortalamanın hayli gerisinde kalındığını gösteriyor.

İnternet ekonomisine kamu yatırımları konusunda da Türkiye son yılların yükselen ekonomileri olarak tanımlanan pazarlarında geride kalmış durumda. Kamunun internet yatırımı harcamalarında Fas'ın kişi başına düşen kamu harcaması 9,58 dolar iken Türkiye'de 8,08 dolar oldu. Brezilya'da bu rakam 31 dolar, Malezya'da ise 26 dolara, Arjantin'de 28, ulaşıyor. Son 5 yıl içinde Çin, Brezilya ve Hindistan'da internet ekonomisi yurt içi hasılaya katkısı ise yüzde 10'dan fazla katkı yapmış durumda.

 

 

USİAD Bildiren Dergisi

Reklam

Raporlar

Reklam

Kitaplar

Reklam