Anasayfa Çeşitli Yayınlar Ekonomi E-Fatura ve E-Defter Nedir ve Kim ne Yapmalı
E-Fatura ve E-Defter Nedir ve Kim ne Yapmalı
Salı, 16 Temmuz 2013 10:04

Devlet büyük bir dönüşümün düğmesine basıyor. Aslında bastı bile. Şu ana kadar kâğıt üzerinde dönen tüm muhasebe kayıtları kademeli olarak elektronik ortama geçiyor. Ve geçiş zorunlu. Geçmeyip bekleyim deme şansınız yok. Bu tüm şirketlerin hayatında köklü değişikliklere neden olacak. Adeta sessiz bir devrim olacak. Yeni bir çağ başlayacak.

YASAL ZORUNLULUK TARAFI

14/12/2012 tarihli resmi gazetede yayımlanan 421 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile aşağıda belirtilen mükellefler için e-fatura ve e-defter kullanma zorunlu hale gelmişti.

1 - Madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar,

2 - Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları (tütün mamulleri, alkollü içecekler ve kolalı gazozlar) imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.

Yani Gelirler İdaresi Başkanlığı bir yerden bir çizgi çizdi ve bunun bir tarafında kalanlar artık e-fatura kullanacaklar diyor.

FİRMALAR NE YAPMALI

Öncelikli olarak zorunluluk kapsamına girip girmediğinizi belirlemeniz gerekiyor. Eğer zorunluluk kapsamına giriyorsanız 1 Eylül 2013 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığına başvuru yapmalısınız.

E-defter için ise ilgili tarihten önce uyumluluk onayı almış bir yazılım alarak başvurmalı veya 1 Eylül 2014 tarihinden önce kendi yazılımınız için uyumluluk onayı testlerini başarılı ile tamamlamış olmalısınız.

Peki, zorunluluk kapsamına giriyor musunuz?

Son gelişmeler ışığında Türkiye'deki firmaların büyük bölümüne artık e-fatura ve e-defter uygulamasına girmek zorunluluğu getirilmiştir.

AKARYAKIT FİRMASINDAN MAL ALDINIZ MI?

2011 yılında brüt 25 Milyon TL'den fazla satış hâsılatı olan firmalar, örneğin bir akaryakıt firmasından 2011 yılında (bu akaryakıt firması madeni yağ lisansına sahip bir firma ise) bir depo yakıt almışsa dahi artık e-fatura ve e-defter uygulamasına geçmek zorundadır. Dikkat çekilmesi gereken husus madeni yağ lisansı sahibi firmadan sadece madeni yağ değil, herhangi bir mal alınsa dahi zorunluluk kapsamına girmiş olunuyor.

Yani Shell’den benzin ya da bir selpak alsanız dahi cironuz yüksekse kapsama girdiniz demektir.

KOLALI GAZOZ, SİGARA VEYA ALKOLLÜ İÇECEK İMALATÇI / İTHALATÇISINDAN MAL ALDINIZ MI?

Aynı şekilde, 2011 yılında 10 milyon TL'den fazla satış hâsılatı olan firmalar, eğer bir kolalı gazoz, sigara veya alkollü içecek imalatçısı ya da ithalatçısından 2011 yılında mal aldıysa artık e-fatura ve e-defter uygulamasına geçmek zorundadır. Dikkat çekilmesi gereken husus, bu firmalardan sadece sigara veya alkollü içecek değil, herhangi bir mal alışında dahi zorunluluk kapsamına girmiş olunuyor.

PEKİ, DEĞİŞİKLİK FİRMALARA NASIL YANSIYACAK?

Elektronik fatura uygulamasından yararlanan mükellefler, birbirlerine yapmış oldukları mal teslimi veya hizmet ifaları için elektronik fatura düzenlemek zorundadırlar. E-fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcılar Eylül 2013 itibariyle artık kendi aralarında kâğıt fatura düzenleyemeyeceklerdir.

Dolayısıyla binlerce firma bu sisteme zorunluluk kapsamında gireceği için, artık o firmalar kendi aralarında kâğıt fatura düzenleyemeyeceklerdir. Elektronik fatura olarak düzenlenmesi gerektiği halde kâğıt olarak düzenlenen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılacaktır.

www.efaura.gov.tr adresinde bu konuyla ilgili birçok açıklayıcı bilgi bulunmaktadır. Burada kayıtlı kullanıcıların listesi de vardır.

Eğer her iki şirket de zorunluluk kapsamında ise artık bu 2 şirket birbirlerine kâğıt fatura kesemezler. Muhakkak e-fatura kesmek zorundalar.

MÜKELLEF FİRMALAR UYGULAMAYA NE ZAMAN GEÇMELİLER?

 

Ne Zaman

E-Fatura

2013 takvim yılı

1/9/2013 tarihi itibariyle Gelir İdaresi Başkanlığı'na başvurulması gerekmektedir.

E-Defter

2014 takvim yılı

Elektronik defter yazılımlarını kendi geliştiren mükelleflerin 1/9/2014 tarihi itibariyle elektronik defter test süreçlerini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.

 

SONUÇ

E-fatura ve e-defter şirketlerde köklü değişikliklere sebep olacak. O yüzden;

1 ) Firmanız bu kapsama giriyor mu diye kontrol edin.

2 ) Eğer giriyorsanız mutlaka konu hakkında bilgi toplayın. ( internet üzerinden ve seminerlerden ) .

Örneğin 19 Temmuz’da PWC’nin bu konuda bir semineri var. Link;

https://www.okul.pwc.com.tr/Egitimlerimiz/E-Defter-ve-E-Fatura-Uygulamalari/11737/973#

3 ) Bir yazılım edinin ve mevcut sistemlerinizle entegre hale getirin.

4 ) Tüm bu geçişi bir “tehdit” olarak değil de bir “fırsat” olarak algılayın.   E-defter ve e-fatura size verimlilik kazandıracak ve maliyetlerinizi düşürecek fırsatlar sunmaktadır.

 

Birol BAŞARAN

USİAD Bildiren Dergisi 63. Sayında yayınlanan makale

Derginin 63. sayısını okumak için tıklayınız

www.usiad.net

 

USİAD Bildiren Dergisi

Reklam

Raporlar

Reklam

Kitaplar

Reklam