Anasayfa
Şimdi Ekonomik Çözüm Sırası!
Cuma, 12 Nisan 2013 13:04

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde var olan ayrılıkçı terör hareketi, silahları susturma kararını açıkladı. Aslında bu hareketi besleyen ekonomik yapının iki yönü vardı. Bunlardan birincisi, Türkiye’deki geç kapitalizmin eşitsiz kalkınma stratejisinin, bölgede sanayi ve hizmet sektörünün boyutlanmasını engellemiş olmasıydı. İkincisi ise ile bölgedeki feodalizm idi.  İç içe geçmiş bu ikili yapı, işsizliği ve son derece bozuk bir gelir dağılımını ortaya çıkarmıştı.

Bölgede işsizliği ve gelir dağılımında eşitsizliği ortaya çıkaran bu yapının tasfiye edilmesi gerekiyor. Çözümün köktenci olması burada geçiyor. Bu bağlamda, bölgenin yapısal özelliklerini dikkate alarak, tarımsal üretimin artırılması ve buna dayalı bir ekonomik kalkınma planı hızla yaşama geçirilmelidir. Adı,“Güneydoğu Anadolu Bölgesi Özel Kalkınma Projesi” olabilir. Ancak, projedeki uygulamalar, doğrudan köye ve köylülerin çıkarları doğrultusunda olmalıdır.

Ne Yapmalı?

•             Feodaliteyi tavsiye edecek toprak reformu yapılmalı. Ancak toprak reformu, teknik ve ekonomik örgütlenmeyle uygulanmalı.

•             Toprak reformu, ilk aşamada mayınlı toprakların dağıtılmasıyla başlatılmalı.

•             Boşaltılan ve terkedilmek zorunda kalan köylerdeki halkın zararları giderilmeli ve yeniden üretken duruma getirilmesi için gerekli hizmetler kamuca götürülmeli.

•             Bölgede hayvansal üretim konusunda bir potansiyel söz konusu. İşletmelerde koyunculuk temel alınarak belirlenecek ilçelerde birer tarım kooperatifleri oluşturulmalı. Bunlar kuzu ve toklu besiciliğiyle işe başlamalı. Kooperatifler deri işleme konusunda da etkinlik yapmalı.

•             Besi, kooperatiflerce yapılabilir, ya da kooperatif yetiştiricilere gerekli destekleri sağlamalı. Kooperatifler, yetiştiricilerden 2-3 ay vadeli yem temin etmeli.

•             Bütün kooperatifleri kapsayacak Güneydoğu Anadolu Bölgesi Tarım Kooperatifleri Birliği kurulmalı. Birliğin kuruluşu ve geliştirilmesi devlet eliyle yapılmalı. Daha sonra yetiştiricilere devredilebilir.

•             Tarım kooperatifleri, başta Ziraat Bankası olmak üzere finans kuruluşları, yem ve süt sanayi kuruluşlarıyla sıkı bir işbirliğine girmeli. Bu amaçla bölgede kamu girişimli Yem Sanayi ve Süt Sanayi yeniden kurulmalı, Et-Balık Kurumu güçlü bir duruma getirilmeli.

  • Şark tipi tütün tarımı başlatılmalı ve sigara yapımında tekellerin gücü kırılarak küçük birimler kurulmalı.

•            Kooperatifler ile üretici ve yetiştiricileri birlikleri eş güdüm içinde çalışmalı.

•             Kooperatifler, üretici ve yetiştirici birlikleri ile ortak çalışmalar yaparak bir yandan yerli gen kaynaklarını korumalı ve geliştirmeli, bir yandan da daha nitelikli hayvan tipleri ve ırklarının devreye girmesini sağlamalı.

•             Yetiştirici kooperatifleri, kamu kuruluşları ile ortak yatırımlar yapmalı ve yeni kuruluşlar kurmalı.

•             Yukarıda değinilen önerme ve uygulamalar, Bölge halkının doğrudan katılımıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi Özel Kalkınma Projesi kapsamında hayata geçirilmeli.

 

Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI

USİAD Bildiren Dergisi 61. Sayında yayınlanan makale

Derginin 61. Sayısını okumak için tıklayınız

www.usiad.net

 

USİAD Bildiren Dergisi

Reklam

Raporlar

Reklam

Kitaplar

Reklam