Anasayfa
Yeni TTK 2013 ve 2014 Yılı Uygulama Takvimi
Cuma, 15 Şubat 2013 14:27

1 Ocak 2013     Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenen şirketlerin münferit ve konsolide tablolarının düzenlenmesinde Türkiye Muhasebe Standartlarını (TMS) uygulamaya başlayacakları tarihtir (6102/Geçici 6).

1 Ocak 2013     Bakanlar Kurulunca denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesi gereklidir (6102/397, 1534).

1 Ocak 2013     Açılış envanterinin gerçeğe uygun çıkarılması gereklidir (6102/66).

14 Şubat 2013     Oy haklarının kullanılmasına ilişkin sınırlamaya dair hüküm yürürlüğe girecektir (6102/201, 6103/19).

14 Şubat 2013     Ticaret şirketleri veya kooperatiflerin eski türlerine dönmek istemeleri halinde bu işlem için son gündür (6102/Geçici 4).

31 Mart 2013     Bakanlar Kurulu Kararı ile denetime tabi olacak şirketlerin yetkili organları tarafından bağımsız denetçinin seçilmesi için son tarih. Seçimin yapılması ile birlikte 6762 sayılı kanuna göre görev yapan murakıpların görevlerinin sona ereceği tarih (6102/397, 400, Geçici 6).

31 Mart 2013     Yevmiye Defteri ile Yönetim Kurulu Karar Defterinin kapanış onayının yapılması için son gün (6102/64-3).

1 Temmuz 2013     Anonim şirketlerin “esas sözleşmelerini” ve limited şirketlerin “şirket sözleşmelerini” Yeni TTK'ya uyumlu hale getirmeleri için son gün (6103/22). Anonim şirketin esas sözleşmesinde veya limited şirketin şirket sözleşmesinde genel kurulun toplantı ve karar nisaplarına ilişkin Yeni TTK'ya uygun düzenleme yapılması için son gün (6103/26).

1 Ekim 2013     İnternet sitesi açmak zorunda olan şirketlerin internet sitesi açmaları ve internet sitesinin bir bölümünü bilgi toplumu hizmetlerine özgülemeleri için son gün (6102/1524, Geçici 8). Yeni TTK'nın 479'uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen sınırı aşan sayıda oyda imtiyaz öngören esas sözleşme hükümlerinin Yeni TTK'ya uyumlu hale getirilmesi için son tarih (6103/28).

31 Aralık 2013     Yeni TTK uyarınca TMS'ye uygun finansal tabloların bilanço günü itibariyle çıkarılma tarihidir (6102/514).

1 Ocak 2014     Yeni TTK'nın 39'uncu Maddesi uyarınca ticari belgelerde yer alacak bilgilere ilişkin yükümlülüğün yürürlüğe girdiği tarihtir (6102/1534).

14 Şubat 2014     Anonim ve limited şirketlerin asgari sermayelerini bu tarihe kadar Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek zorundadırlar (6102/332, 580, 6103/20).

14 Şubat 2014     Yeni TTK'nın 479/1-2 maddesi uyarınca imtiyazlı oyların Kanunla uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir (6103/479-1,2, 6103/28).

1 Temmuz 2014   Bir bağlı şirketin 1 Temmuz 2012 tarihinde, Yeni TTK'nın 202'nci maddesi kapsamında kaybı veya kayıpları varsa bunların denkleştirilmesi veya ilgili şirkete kaybı veya kayıpları denkleştirecek istem haklarının tanınması için son tarihtir (6103/18).

 

Mustafa PAMUKOĞLU

USİAD Bildiren Dergisi 59. Sayı  yazısı

Derginin 59. Sayısını okumak için tıklayınız

www.usiad.net

 

USİAD Bildiren Dergisi

Reklam

Raporlar

Reklam

Kitaplar

Reklam