Anasayfa Haberler “Genç işsizlik oranı artıyor”
“Genç işsizlik oranı artıyor”
Çarşamba, 16 Ocak 2013 14:06

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) İşgücü Piyasası Ocak 2013 Bülteni'nde, "İşsizlik Haziran 2012 dönemine göre 1,1 puan yükseldi. Büyüme zafiyeti işsizlik artışına yansımaya başladı" değerlendirmesinde bulunuldu.

TİSK, genç işsizliği oranındaki artışın dikkat çeken bir noktaya ulaştığını bildirdi. TİSK Bülteni'ne göre, son bir yılda Türkiye'de 15 yaş ve üzerindeki nüfus 1 milyon 73 bin kişi artmış, 39 bin kişi çeşitli nedenlerle işgücü piyasasının dışında kalanlar arasından ayrılarak işgücü piyasasına dahil oldu. Bundan dolayı, işgücü artışı, nüfus artışının üzerine çıkarak 1 milyon 112 bin kişiyken, Aralık 2011'den bu yana nispeten düşük seyreden işgücü artışı, Eylül 2012'de 864 bine, Ekim 2012'de ise 1 milyon 23 bin oldu.

Bir yıl önce işgücü piyasasında bulunmayan 360 bin "ev kadını", 35 bin "emekli", 24 bin "öğrenci" ve 6 bin "mevsimlik çalışan", çalışma talebiyle iş aramaya başladı. Buna karşılık, 170 bin "iş bulma ümidi olmayan veya iş aramayan ancak bulduğu takdirde çalışmaya hazır" olan kişi ve 165 bin "çalışamaz halde"ki kişi işgücü piyasasının dışına çıktı.

Artışın en önemli kaynağı hizmetler sektörü

İstihdam artışı görece hızlanmakla birlikte, istihdam oranı Haziran 2012 dönemine göre azaldı. İstihdam artışının en önemli kaynağı hizmetler sektörü oldu. Kamu kesimi hizmetlerdeki artışta ön plana çıktı. Ücretlilerin istihdamdaki artışı olumlu, imalat sanayinin payının azalması ise olumsuz yönde gelişti. Genç istihdamı artarken, lise altı eğitimliler istihdam artışında yeniden ön planda yer aldı.

İşsizlik oranı Haziran 2012 dönemine göre 1,1 puan yükseldi. Büyüme zafiyeti işsizlik artışına yansımaya başladı. Yıllık bazda ise işsizlik oranı değişmedi. Genç işsizliği oranındaki artış dikkat çeken bir noktaya ulaştı. Yaklaşık 2 milyon kişinin iş bulma ümidi yok veya çalışmaya hazır durumda olduğu halde iş aramadığı görüldü.

Nitelikli işgücünün işsizliği oranı yükseltti

İş bulma ümidi olmayanların sayısı artarken, işsizlikteki artışın tamamı nitelikli işgücünün işsiz kalmasından kaynaklandı. Yapısal işsizlik arttı. Klasik işsizlik oranının Avro Bölgesi'nde Türkiye'den yüksek seyrediği tespit edildi. En geniş işsizlik tanımına göre işsizlik oranı yüzde 16,7 olurken, 5 milyon 19 bin işsizin olduğu hesaplandı.

İşgücüne katılma oranı toplamda arttı. İstihdam artışı görece hızlanmakla birlikte, istihdam oranı Haziran 2012 dönemine göre azaldı. İstihdam artışının en önemli kaynağı hizmetler sektörü oldu. Kamu kesimi hizmetlerdeki artışta ön plana çıktı.

Bültende, ücretlilerin istihdamdaki artışı olumlu, imalat sanayinin payının azalması ise olumsuz olarak nitelendirildi.

 

USİAD Bildiren Dergisi

Reklam

Raporlar

Reklam

Kitaplar

Reklam