Anasayfa Haberler Sınır illerindeki krize çözüm aranıyor
Sınır illerindeki krize çözüm aranıyor
Çarşamba, 28 Kasım 2012 09:39

Suriye sınırındaki şehirlerde ekonomik sıkıntılar her geçen gün artarken, mahalli iş dünyası temsilcileri çözüme yönelik kapsamlı düzenleme yapılması talebini daha belirgin biçimde ifade ediyorlar.

 

 

Türkiye ile Suriye arasındaki siyasi gerginlik, ülke gündeminde siyasi ve askeri boyutlarıyla tırmanırken, yol açtığı ekonomik ve ticari sorunlar hükümet-iktidar düzeyine gereğince yansımıyor. Oysa sınır illeri ciddi sorunlarla karşı karşıya. Gerginliğin bu illerin ekonomik ve ticari yapılarına verdiği zararlar gün geçtikçe daha fazla hissediliyor. Yerel iş dünyası önderlerinin yakınmaları da ilgililerin dikkat alanına giremiyor!

Terör, savaş ve sınırlardaki olağanüstü gelişmelerden etkilenen sınır illerine vergi borcu mahsuplaşması ve SGK prim borcu ertelemesini öngören bir kanun teklifi bu ortamda yasama sürecine girmiş bulunuyor. CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak ile 22 arkadaşının imzasını taşıyan teklif ekonomik ve ticari faaliyetleri gerek terör gerekse Suriye’de gittikçe yoğunlaşarak Türkiye sınırına kadar dayanan iç savaşın yol açtığı gelişmelerle bozulan sınır illerindeki işletmelerle, esnaf ve sanatkarları kapsıyor.

TBMM Başkanlığı’na sunulan ve 1 Ekim 2012’den beri Plan ve Bütçe Komisyonu’nun gündeminde ele alınmayı bekleyen kanun teklifi, Suriye ile ekonomik, ticari faaliyetleri ve sosyal ilişkileri hızla bozulan sınır ekonomilerinde geçici bir rahatlama yaratabilecek. Teklif bu yönüyle illerin iş dünyası temsilcileri tarafından olumlu karşılanıyor.

Ancak, Suriye’den başta Antakya olmak üzere sınır il ve ilçelerine yönelen ve halen 130 bine yaklaşan "mülteci akını" Kilis gibi illerde sosyal çatışmalara yol açabilecek, başlı başına bir sorun olarak görülüyor, hükümetin bu konuda da etkili tedbirler alması isteniyor.
Hükümetin, güvenlik gerekçesiyle NATO’dan "Patriot füze bataryaları" istemesinden sonra daha da gerilen ilişkilerin "sıcak hattında" Adana, İskenderun, Şanlıurfa, Kilis, Batman gibi iller sıralanıyor. Hakkari biraz uzak görünse de aslında bu bölgede siyasi krize ödenen "ekonomik bedellerden" payını alıyor.
DÜNYA Mikro Politika bu kez belki dikkatleri çeker diye sınırın nabzını ikinci kez (ilki Mayıs 2012) tutmaya çalıştı; ilkinde iyi atmıyordu, şimdi tekliyor!

TEKLİF NE GETİRİYOR?
Teklifin 1’inci maddesinde terör, savaş ve olağanüstü gelişmelerden etkilenen illerde faaliyet gösteren katma değer vergisi mükelleflerinin vergi, resim, harç ve benzeri borçlarının Maliye Bakanlığı’ndan olan alacaklarına mahsup edilmesi, böylece işletmelerin ödeme zorluklarının hafifletilmesi öngörülüyor. 2’nci maddesinde de, Suriye ile yoğun ticari ilişkileri bulunan sınır illeriyle civar illerdeki işletmelerin devletten olan alacaklarını kanuni yükümlülüklerine mahsup edebilmeleri; ayrıca işletmelerin vergi, resim, harç ve sosyal güvenlik primi borçlarının 2014 yılına kadar ertelenmesi hükmü yer alıyor. Aynı maddede, bu illerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatk‚rların kredi kefalet kooperatiflerine son 1 yılda birikmiş borçlarının terkin edilmesi öneriliyor. (Canan SAKARYA-Özüm ÖRS/Dünya)

 

www.usiad.net

 

 

USİAD Bildiren Dergisi

Reklam

Raporlar

Reklam

Kitaplar

Reklam