Anasayfa Haberler Net dış borcumuz ne kadar?
Net dış borcumuz ne kadar?


Üçer aylık dönemler itibarıyla hesaplanan Türkiye Net Dış Borç Stoku, Hazine Müsteşarlığı'nın internet sayfasında yer aldı.

Türkiye'nin net dış borç stoku, 2012 Haziran sonu itibarıyla 203,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. 
Üçer aylık dönemler itibarıyla hesaplanan Türkiye Net Dış Borç Stoku, Hazine Müsteşarlığı internet sayfasında duyuruldu.
Buna göre, Türkiye net dış borç stoku, 2012 Haziran sonu itibarıyla 203,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Brüt Dış Borç Stoku
Türkiye Brüt Dış Borç Stoku, 2012 yılı ikinci çeyreği sonu itibarıyla yaklaşık 323,5 milyar dolar oldu. 
Özel sektör borçlarının toplam dış borç stoku içerisindeki payı 212,5 milyar dolar ile yüzde 65,7 ve kamu kesimi borçlarının payı 102,3 milyar dolar ile yüzde 31,6 oldu. Merkez Bankası borçlarının toplam borç stoku içerisindeki payı ise 8,7 milyar dolar ile yüzde 2,7 olarak gerçekleşti.

Kamu kesimi dış borçlarının büyük bir çoğunluğu orta-uzun vadeli dış borçlardan oluştu.
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na ekli 1, 2 ve 3 sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerinden oluşan merkezi yönetim dış borç stoku, 2012 yılı ikinci çeyrek sonu itibarıyla 80,8 milyar dolar seviyesinde hesaplandı. Bu miktarın 49,8 milyar dolar tutarındaki kısmı uluslararası finansal piyasalarda gerçekleştirilen tahvil ihraçları stokundan oluştu.
Diğer kamu kuruluşlarının borçları, merkezi yönetim dışında kalan mahalli idareler, fonlar, kamu bankaları, KİT'ler ve diğer finansal olmayan kamu kuruluşlarının toplam dış borçları, 2012 ikinci çeyrek sonu itibarıyla 21,5 milyar dolar tutarında oldu.

Özel Sektör Dış Borçları
Kısa vadeli özel sektör dış borçları, 2012 yılı ikinci çeyrek sonu itibarıyla kısa vadeli özel sektör dış borcu 85,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, bu tutar içinde bankacılık sektörünün payı 50,1 milyar dolar oldu. 
Uzun vadeli özel sektör dış borçları, özel sektörün 2012 yılı ikinci çeyreği itibarıyla orta-uzun vadeli dış borçları 127,4 milyar dolar olarak gerçekleşirken, finansal olmayan kuruluşlar 79,9 milyar dolar ile uzun vadeli özel sektör dış borç stoku içinde en büyük paya sahip oldu.
Merkez Bankası borçları, bankanın uzun vadeli dış borçları, 2012 yılı ikinci çeyreğinde 7,6 milyar dolar, kısa vadeli dış borçları ise 1,2 milyar dolar olarak hesaplandı.
Kur etkisi, dış borç istatistiklerinde uluslararası standart, büyüklüklerin dolar cinsinden ifade edilmesidir. Bu durum, yayınlanan istatistiklerdeki dış borç büyüklüklerinin çapraz kurlarda gerçekleşen hareketlerden etkilenmesine yol açıyor. Bu çerçevede, 2012 Mart-2012 Haziran döneminde dış borç stoku, döviz kuru değişikliklerinden dolayı yaklaşık 6,6 milyar dolar tutarında azalış gösterdi.

Kamu net borç stoku
Kamu net borç stoku, bu yılın Haziran ayı sonu itibariyle 275,8 milyar lira oldu.
Hazine Müsteşarlığı verilerine göre, Haziran sonu itibariyle Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku ise 508,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

 

USİAD Bildiren Dergisi

Reklam

Raporlar

Reklam

Kitaplar

Reklam