Anasayfa Haberler İmalat PMI, son 6 ayın zirvesinde
İmalat PMI, son 6 ayın zirvesinde

Türkiye İSO imalat sektörü PMI, ocak ayında 54,4 puan seviyesine yükseldi. 2021 yılına iyi bir başlangıç yapan PMI, son6 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın son ayında PMI 50,8 düzeyindeydi.

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi  performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi)  ocakta 54,4’e yükseldi ve faaliyet koşullarında Temmuz 2020’den bu  yana en güçlü iyileşmeye işaret etti.
COVID-19 salgınında ikinci  dalganın yol açtığı iki aylık yavaşlamanın ardından ocakta üretim  yeniden büyüme kaydetti ve böylelikle sektörün performansı üst üste  sekiz ay güçlenmiş oldu.
İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI ocak verilerine göre de  anket kapsamında takip edilen 10 sektörün tümünde çalışan sayıları  arttı. Birçok sektörde üretim ve yeni siparişlerdeki iyileşme  eğilimlerine bağlı kapasite genişletme çabaları dikkat çekerken, en  yüksek oranlı üretim artışı, ana metal imalatçılarında kaydedildi.
Girdi maliyetleri ve nihai ürün fiyatları enflasyonu yüksek düzeyde  kalmasına rağmen yavaşlama belirtileri gösterdi.
COVID-19 salgınında ikinci dalganın yol açtığı iki  aylık yavaşlamanın ardından ocakta üretim yeniden büyüme kaydetti. Yeni siparişlerdeki yükselişin yanı sıra COVID-19 aşılarına ilişkin  olumlu haberler üretimdeki artışa katkı sağladı. Son üç ayda ilk kez  artan yeni siparişlerde de iyileşme güçlü gerçekleşti.
Büyüme, Ağustos 2020’den beri en yüksek hızda kaydedildi. Benzer şekilde, iki aylık  ivme kaybının ardından yeni ihracat siparişleri de yeniden artış  gösterdi. Yeni siparişlerin pozitif seyre dönmesi ve bunun üretim  gereksinimlerinde yol açtığı artış, firmaların ocakta ek personel  alımını sürdürmelerine yol açtı. İstihdam artış hızı güçlü düzeyde ve Aralık 2017’den beri en yüksek oranda kaydedildi.
Hammadde  eksikliğinden kaynaklanan teslimat gecikmeleri, ürün ithalatındaki  zorluklar ve COVID-19 kısıtlamalarına bağlı olarak tedarik  zincirlerinde yine ciddi aksamalar tespit edildi. Hammadde arzıyla  ilgili sorunlar, girdi maliyetlerinde keskin artışın sürmesine yol  açtı. Öte yandan, döviz kurlarındaki göreli istikrara bağlı olarak  enflasyon oranı son altı ayın en düşük düzeyine geriledi. Benzer bir  tablonun gözlendiği ürün fiyatlarında da artış yüksek seyretmekle  birlikte önceki aya göre daha düşük oranda gerçekleşti.

 

USİAD Bildiren Dergisi

Reklam

Raporlar

Reklam

Kitaplar

Reklam