Anasayfa Haberler Dr. Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye’de Para ve Maliye Politikasının Başarısının Ölçülmesi
Dr. Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye’de Para ve Maliye Politikasının Başarısının Ölçülmesi

Maliye Politikası Uygulamasının Sonuçları
Bütçe, vergiler başta olmak üzere gelirleri, harcamaları ve borçlanmayı kapsadığı için maliye politikasının en önemli uygulama aracı konumundadır. Buna göre bütçede başlangıç için öngörülen açık (ya da fazla) ile gerçekleşen (açık ya da fazla) arasındaki farklar (sapmalar) bize maliye politikasının ne kadar başarılı olduğunu gösterir.

Aşağıdaki grafiklerden soldaki 2002-2019 yılları arasında bütçe dengesinde başlangıç öngörüsüyle gerçekleşen durum arasındaki sapmayı, sağdaki grafik aynı durumun 2010-2019 yılları arasındaki görünümünü sergiliyor. Sağdaki grafiğin kapsanan süre dışındaki bir farkı da 2019 yılında tarihte ilk kez kullanılan TCMB yedek akçesini dışarıda bırakmış olmasıdır.

 

Soldaki grafikte en büyük sapma 2009 yılında küresel krizin Türkiye’yi etkilediği yılda ortaya çıkmış görünüyor. Sağdaki grafikte ise TCMB’den tarihte ilk kez alınan yedek akçe dışarıda bırakıldığında en büyük sapmanın 2019 yılı bütçesinde (yüzde 100’ün üzerinde) olduğu görülüyor.

Para Politikası Uygulamasının Sonuçları

Merkez Bankası uzunca bir süredir para politikasını enflasyon hedeflemesi uygulamasına göre şekillendiriyor. Bu durumda başlangıçta belirlenen enflasyon hedefiyle yılsonunda ortaya çıkan enflasyon oranı arasındaki farklar (hedeften sapmalar) bize para politikasının başarılı olup olmadığını gösterebilecek en önemli ölçü olacaktır. 
Aşağıdaki grafiklerden soldaki 2002-2019 yılları arasında enflasyon hedefiyle gerçekleşen enflasyon arasındaki sapmayı, sağdaki grafik aynı durumun 2010-2019 yılları arasındaki görünümünü ortaya koyuyor.

 

USİAD Bildiren Dergisi

Reklam

Raporlar

Reklam

Kitaplar

Reklam