Anasayfa Haberler Hazinenin 2020 finansman programı belli oldu
Hazinenin 2020 finansman programı belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde, 2019 yılı gelişmeleri ve 2020 yılı öngörülerini içeren 'Hazine Finansman Programı' yayımlandı.

Programın 2020 yılı öngörülerine göre, yaklaşık 222,6 milyar lira anapara ve 129,4 milyar lira faiz olmak üzere toplam 352,1 milyar lira tutarında borç servisi gerçekleştirilmesi, bunun 287 milyar lirasının iç borç, 65,1 milyar lirasının ise dış borç servisi olarak yapılması öngörülüyor.
İç borç servisinin 229,5 milyar liralık kısmının piyasaya yapılacak ödemelerden, 57,5 milyar lirasının ise kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif yoluyla gerçekleştirilen satışların ödemelerinden oluşması planlanıyor.
Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2B satış gelirleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan aktarılacak kaynaklar ile devirli ve garantili borç geri dönüşleri, kasa/banka kullanımı sonucu elde edilecek borçlanma dışı kaynakların toplamının eksi 5,1 milyar lira olması bekleniyor.
Gelecek yıl uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihraçları yoluyla 9 milyar dolar finansman sağlanması, ayrıca dış piyasa program kredileriyle toplam 9,6 milyar dolarlık dış finansman elde edilmesi hedefleniyor.

"2020'DE 299,6 MİLYAR LİRA İÇ BORÇLANMA YAPILMASI PLANLANIYOR"

Bu öngörüler doğrultusunda, 2020 yılında 299,6 milyar lira tutarında iç borçlanma yapılması planlanıyor.
Borçlanmanın ağırlıklı olarak Türk lirası cinsinden gerçekleştirilmesi, piyasa çeşitliliğinin sağlanması amacıyla uluslararası piyasalarda ABD dolarının yanında diğer döviz cinslerinden de ihraç yapılması hedefleniyor.
Faiz giderlerinin optimal şekilde yönetilmesini temin için uygun enstrüman ve vade bileşimi dikkate alınarak, gelecek 12 ayda faizi yenilenecekler ile vadesine 12 aydan az kalmış senetlerin payı ve nakit-borç yönetiminde oluşabilecek likidite riskinin azaltılması amacıyla nakit rezervinin belirli bir seviyede tutulması öngörülüyor.

 

USİAD Bildiren Dergisi

Reklam

Raporlar

Reklam

Kitaplar

Reklam