Anasayfa Haberler Proje bazlı teşvikte değişiklik
Proje bazlı teşvikte değişiklik

Proje Bazlı Teşvik Sistemi’ne yönelik yapılan değişiklikle de nitelikli personele sadece yatırım döneminde ücret verilmesi hükme bağlandı.

Proje Bazlı Teşvik Sistemi’ne yönelik değişiklik yapıldı. Dünya gazetesinden Mehmet Kaya'nın haberine göre, daha önceki nitelikli personelin ücret desteğinin işletme döneminde de verilebilmesi mümkündü. Bundan vazgeçilerek, proje bazlı teşvik sistemi kapsamında yapılan yatırımların sadece yatırım döneminde kilit personele ücret desteği verilmesi kararlaştırıldı. İlgili kararname değişikliği 23 Haziran günlü Resmi Gazete’de yayımlandı.
Yatırım dönemi tanımı “destek kararında belirtilen yatırıma başlama tarihinden itibaren yatırım süresinin sonuna veya işletme döneminin başlangıcına kadar geçen süre” olarak belirlendi. Ücretin ne kadar olacağına dair ölçüt de değiştirildi. Her bir proje için yayımlanan destek kararında belirlenen personel sayısı ve brüt ücretler dikkate alınarak destek belirlenecek. Ücret hesabında SGK kayıtları esas alınacak.
Öte yandan, proje bazlı teşvik kapsamında yapılacak yatırımlara arsa tahsisi, bedelsiz arsa verilmesine yönelik usul ve esasların belirlendiği Milli Emlak Tebliği değişiklikleri de 23 Haziran günlü Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

USİAD Bildiren Dergisi

Reklam

Raporlar

Reklam

Kitaplar

Reklam