Anasayfa Haberler Bütçe açığı 2,6 milyar TL
Bütçe açığı 2,6 milyar TL

Maliye Bakanlığı'nın yapılan açıkladığı şubat ayı bütçe sonuçlarına göre, merkezi yönetim bütçesi 2011 yılı Şubat ayında 988 milyon lira fazla verirken, bu yılın aynı ayında 2 milyar 641 milyon lira açık verdi. Geçen yıl şubat ayında 7 milyar 159 milyon lira faiz dışı fazla verilirken, bu yılın aynı ayında 5 milyar 973 milyon lira faiz dışı fazla verildi.

Merkezi yönetim bütçesi 2011 yılı Şubat ayında 988 milyon TL fazla vermiş iken 2012 yılı Şubat ayında 2 milyar 641 milyon TL açık verdi. Bütçe, Ocak-Şubat döneminde 900 milyon lira açık verirken, 13,1 milyar lira da faiz dışı fazla verdi.

 

Bütçe giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28 artarak, 30 milyar 159 milyon lira olarak gerçekleşirken, faiz hariç bütçe giderleri yüzde 23,8 artışla 21 milyar 545 milyon lira oldu. Şubat ayında faiz giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,6 oranında artarak, 8 milyar 614 milyon lira olarak gerçekleşti. Bütçe gelirleri ise yüzde 12,1 oranında artışla, 27 milyar 518 milyon lira olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri ise yüzde 7,8 oranında artarak, 22 milyar 738 milyon lira oldu.

Giderler geçen yıla göre 7 milyar TL artış gösterdi

2012 yılı merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 350 milyar 948 milyon lira ödenekten, Şubat ayında 30 milyar 159 milyon lira gider gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında ise 23 milyar 568 milyon lira harcama yapıldı. Personel giderleri, 2012 yılı şubat ayında 6 milyar 625 milyon lira olurken, personel giderleri için bütçede öngörülen 81 milyar 692 milyon liralık ödeneğin yüzde 8,1'i kullanıldı. Şubatta sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 1 milyar 131 milyon lira olurken, bütçede öngörülen 14 milyar 279 milyon liralık ödeneğin yüzde 7,9'u bu ayda kullanıldı.

Geçen ay mal ve hizmet alım giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,1 oranında artarak, 1 milyar 987 milyon lira oldu. Şubatta cari transferler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,9 oranında artışla, 10 milyar 423 milyon lira düzeyine ulaştı. Şubatta sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 6 milyar 78 milyon lira transfer yapıldı. Sosyal güvenlik primi, işveren hissesinin 5 puanlık kısmının hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarıysa 430 milyon lira oldu. Cari transferler içinde yer alan mahalli idare payları 2012 şubat ayında 2 milyar 395 milyon lira olarak gerçekleşti. Geçen ay 432 milyon lira sermaye gideri, 94 milyon lira da sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise şubatta 853 milyon lira olarak gerçekleşti.

Faiz giderleri 2012 şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,6 oranında artarak, 8 milyar 614 milyon lira oldu. Faiz giderlerindeki bu artış, borç stokunun vade yapısına bağlı olarak ortaya çıkan dönemsel gerçekleşmeyi ifade ederken, faiz giderleri program hedefleriyle uyumlu bir seyir izledi.

Bütçe geliri yüzde 12 arttı

Geçen yıl şubat ayına göre bütçe gelirleri 24 milyar 556 milyon lira iken, bu yılın aynı ayında yüzde 12,1 oranında artarak, 27 milyar 518 milyon lira olarak gerçekleşti. 2012 Şubat ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 oranında artarak, 22 milyar 738 milyon lira düzeyine ulaştı. 2012 yılı şubat ayında genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri için geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 41,1 oranında artışla, 3 milyar 84 milyon lira olarak gerçekleşti. Şubatta özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 872 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 824 milyon lira oldu.

Vergi türleri itibariyle şubat ayı gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı ayına göre gelir vergisi yüzde 29,6, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 27,7, damga vergisi yüzde 26,7, özel tüketim vergisi yüzde 5,5, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 3,3, kurumlar vergisi yüzde 2,2, dahilde alınan katma değer vergisi binde 2 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 17,6 oranında artış gösterirken, harçlar yüzde 6,3 azaldı.

İlk iki ay bütçe açığı 900 milyon TL

Merkezi Yönetim bütçesi, Ocak-Şubat döneminde 900 milyon lira açık verirken, 13,1 milyar lira da faiz dışı fazla verildi. Şubat ayı bütçe sonuçlarına göre, yılın ilk iki ayında bütçe giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,7 oranında artarak, 56 milyar 506 milyon lira oldu. Ocak-Şubat döneminde faiz hariç bütçe giderleri 36 milyar 87 milyon lira olarak gerçekleşmiş iken, 2012 yılının aynı döneminde yüzde 17,8 oranında artarak, 42 milyar 502 milyon lira oldu. Söz konusu dönemde, faiz giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40,4 oranında artarak, 14 milyar 4 milyon lira olarak gerçekleşti. Ocak-Şubat döneminde 48 milyar 55 milyon lira olan bütçe gelirleri, 2012 yılının aynı döneminde yüzde 15,7 oranında artarak, 55 milyar 606 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde vergi gelirleri ise yüzde 13,1 oranında artarak, 46 milyar 198 milyon lira oldu.

İki aylık gider 56 milyarı geçti

Ocak-Şubat döneminde bütçe giderleri, 56 milyar 506 milyon lira olarak gerçekleşti. Personel giderleri, 2012 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,4 oranında artış göstererek, 15 milyar 38 milyon lira oldu. 2012 yılı Ocak-Şubat döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,1 oranında artarak, 2 milyar 625 milyon lira oldu. Ocak Şubat döneminde mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 oranında artarak, 2 milyar 850 milyon lira olarak gerçekleşti. Yılın ilk iki ayında cari transferler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,2 oranında artarak, 19 milyar 600 milyon lira olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,8 oranında artışla, 11 milyar 448 milyon lira transfer yapıldı. Aynı dönemde sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 860 milyon lira oldu. Cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 500 milyon lira olarak gerçekleşti. Mahalli idare payları ise Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,7 oranında artarak, 4 milyar 381 milyon lira olarak gerçekleşti. Ocak-şubat döneminde 954 milyon lira sermaye gideri, 104 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri Ocak-Şubat döneminde 1 milyar 330 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40,4 oranında artarak 14 milyar 4 milyon lira oldu.

Vergi geliri yüzde 13 arttı

Ocak-Şubat döneminde bütçe gelirleri 48 milyar 55 milyon lira iken, 2012 yılının aynı döneminde yüzde 15,7 oranında artarak, 55 milyar 606 milyon lira olarak gerçekleşti.
Vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,1 oranında artarak, 46 milyar 198 milyon lira oldu. 2012 yılı Ocak-Şubat döneminde genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,2 oranında artarak, 7 milyar 46 milyon lira olarak gerçekleşti.

Ocak-Şubat döneminde özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 1 milyar 399 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 962 milyon lira oldu. Vergi türleri itibarıyla 2012 yılı Ocak-Şubat dönemi gerçekleşmelerine bakıldığında, geçen yılın aynı dönemine göre; banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 35,7, gelir vergisi yüzde 31,5, damga vergisi yüzde 21,8, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 12,4, harçlar yüzde 12,1, kurumlar vergisi yüzde 8,1, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 7, özel tüketim vergisi yüzde 1,1 ve diğer vergiler tahsilatı ise yüzde 21,1 oranında arttı. Diğer taraftan 29 Şubat 2012 tarihi itibarıyla 6111 sayılı Kanun kapsamında tahsil edilen genel bütçe vergi gelirleri, teşebbüs mülkiyet gelirleri ile faiz, pay ve ceza gelirleri toplam tutarı 14 milyar 738 milyon lira oldu. (dünya)

 

USİAD Bildiren Dergisi

Reklam

Raporlar

Reklam

Kitaplar

Reklam