Anasayfa Haberler İşsizlik yükselişe geçti
İşsizlik yükselişe geçti

Türkiye genelinde işsiz sayısı Aralık 2011 döneminde önceki yılın aynı dönemine göre 353 bin kişi azalarak 2 milyon 576 bin kişi, işsizlik oranı da 1.6 puan düşüşle yüzde 9.8 oldu.

İşsiz sayısı ve işsizlik oranında, 2011'in son çeyreğinde, önceki yılın aynı döneminin altında seyretmekle birlikte aylık bazda yükseliş süreci yaşandığı belirlendi. 2011'in son çeyreğinde işsiz sayısı 178 bin kişi, işsizlik oranı da 1 puan artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hane halkı İş gücü Anketi'nin2011 yılı ortalaması değerlerinden sonra, kasım-aralık-ocak aylarını kapsayan "Aralık 2011" dönemine ait sonuçları da açıkladı. Aralık 2011 döneminde işsizlik sayısı önceki yılın aynı dönemine göre 353 bin kişi azalarak 2 milyon 576 bin kişi, işsizlik oranı da 1.6 puan düşüşle yüzde 9.8 oldu. Önceki yılla karşılaştırmada kentsel yerlerde işsizlik oranının 2 puanlık azalışla yüzde 11.5, kırsal yerlerde ise 0.7 puanlık azalışla yüzde 6.5 olduğu belirlendi.

Aylık seyir yukarı yönlü

Ancak, aylık bazda ise işsiz sayısı ve işsizlik oranının üç aydır yükselişte olduğu gözlendi. Geçen yıl ocak ayında 3 milyon 44 bin kişi olan işsiz sayısı izleyen dönemde sürekli azalarak eylül ayında 2 milyon 398 bin kişiye kadar indikten sonra yeniden artışa geçerek, ekimde 2 milyon 454 bin, kasımda 2 milyon 429 bin, aralıkta 2 milyon 576 bin kişiye çıktı. Böylece üç ayda işsiz sayısı 178 bin kişi arttı.  Geçen yılın ilk ayındaki yüzde 11.9'luk düzeyinden eylülde yüzde 8.8'e kadar inen işsizlik oranı da ekimde yüzde 9.1'e çıktı; kasımda bu düzeyi koruyan oran, aralıkta ise yüzde 9.8'e yükseldi. Son aydaki 0.7 puanlık artışla, üç aylık dönemde işsizlik oranındaki toplam artış 1 puana ulaştı.

Tarım dışı istihdam 997 bin kişi arttı

Hane halkı İş gücü Anketi'ne göre, Türkiye'de kurumsal olmayan nüfus 2011 yılı Aralık döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 218 bin kişilik bir artışla 72 milyon 925 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus ise 1 milyon 193 bin kişi artarak 54 milyon 122 bin kişiye ulaştı. Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,1 puanlık artışla yüzde 48,5 olarak gerçekleşti. Anılan dönemlerin karşılaştırmasında erkeklerde işgücüne katılma oranı 0.1 puanlık artışla yüzde 70.4, kadınlarda ise 0.2 puanlık artışla yüzde 27.4 olarak gerçekleşti.
Aralık 2011 döneminde istihdam edilenlerin sayısı, önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 13 bin kişi artarak 23 milyon 678 bin kişiye yükseldi. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 16 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 997 bin kişi artış gösterdi.
Aralık 2011 döneminde istihdam edilenlerin yüzde 23.6'sı tarım, yüzde 19.8'i sanayi, yüzde 6.4'ü inşaat, yüzde 50,1'i ise hizmetler sektöründe çalışıyor. Önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında inşaat sektörünün istihdam edilenler içindeki payı değişmezken, hizmetler sektörünün payının 1.6 puan arttığı, buna karşılık tarım sektörünün payının 1 puan, sanayi sektörünün payının ise 0.7 puan azaldığı belirlendi.

458 bin kişi işten ayrıldı

Aralık 2011 döneminde 1 milyon 649 bin kişi işe yeni başladı ya da iş değiştirdi.  Bu sayı da toplam istihdamın yüzde 7'sini oluşturdu. İşe yeni başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 28.7'sinin 25-34 yaş grubunda olduğu bildirildi. Aralık döneminde işe başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 20,2'si "sanayi", yüzde 38'i "hizmetler", yüzde 22,4'ü "inşaat" sektöründe, yüzde 19,4'ü ise "tarım" sektöründe işbaşı yaptı. Mevcut işsizlerin yüzde 17.8 oranındaki 458 bin kişilik bölümünü ise bu dönemde işten ayrılanlar oluşturdu.

Mevsim etkisi hariç işsizlik yüzde 9.3

Aralık 2011 döneminde,  mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise istihdam edilenlerin sayısında önceki döneme göre 123 bin kişilik, işsiz sayısında ise 7 bin kişilik azalış yaşandı. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı önceki döneme göre 0.3 puanlık azalışla yüzde 49.5, istihdam oranı 0.4 puanlık azalışla yüzde 44.8, işsizlik oranı ise değişmeyerek yüzde 9.3 seviyesinde gerçekleşmiştir.

İş gücü dışındakilerin yarısı 8 yıldan önce işten ayrılmış

Bu arada iş gücüne dahil olmayan nüfusun yüzde 51.8'inin daha önce bir işte çalışmış olduğu belirlendi. Aralık 2011 dönemi itibariyle iş gücü dışında olup, daha önce bir işte çalışanların yüzde 17.7'sinin "tarım", yüzde 10,4'ünün "sanayi",  yüzde 3,4'ünün "inşaat", yüzde 20,3'ünün "hizmetler" sektöründe çalışmış olduğu bildirildi. İş gücüne dahil olmayan nüfusun yüzde 48,2'sini ise 8 yıldan önce işinden ayrılmışlar oluşturdu. (dünya)

 

USİAD Bildiren Dergisi

Reklam

Raporlar

Reklam

Kitaplar

Reklam