Anasayfa Haberler Üniversiteli işsiz 500 bine yaklaştı
Üniversiteli işsiz 500 bine yaklaştı

Beyaz yakalı işsizler artmaya devam ediyor. 2011 yılında genel işsizlik oranındaki düşüş ve diğer eğitim düzeylerindeki işsizlerin sayısı azalmaya başlamasına rağmen, üniversiteli işsiz sayısı artmaya devam ederek 467 bin kişiye ulaştı.

2011 yılında genel işsizlikte gözlenen hızlı gerilemeye rağmen, beyaz yakalı işgücünü oluşturan üniversite mezunlarının sayısında ise aksine artış yaşandı. Diğer tüm eğitim düzeylerindeki işsiz sayılarının azalmasına karşın, üniversiteli işsizler artmaya devam ederek 500 bin kişiye yaklaştı. Üniversite diplomalı işsizlerin büyük bölümünü ise iş ve yönetimle ilgili bölümleri bitirenler ve öğretmenlik mezunları ile mühendisler oluşturuyor.

DÜNYA'nın TÜİK verilerinden yaptığı belirlemeye göre, 2011'de işgücünde yaşanan 1 milyon 84 bin kişilik artışın 419 binini yüksek okul ve fakülte mezunları oluşturdu. Çalışan nüfusa eklenen 1 milyon 516 bin kişinin ise 398 bininin üniversite mezunu olduğu belirlendi.

 

Böylece, geçen yıl işgücüne katılanlar içinde 21 bin üniversite mezunu daha açıkta kalarak mevcut üniversiteli işsizler ordusuna eklendi. Türkiye genelindeki işsiz sayısının 431 bin kişi azalarak 2 milyon 615 bin kişiye indiği 2011'de diğer tüm eğitim düzeylerinde işsiz sayısı azalırken, üniversite diplomalılarda artış yaşandığı dikkati çekti.

Toplam işsizler içinde zaten önemli bir grubu oluşturan yüksek okul ve fakülte diplomalı işsizlerin sayısı geçen yılki 21 bin kişilik artışla 467 bine yükseldi. Toplam işsiz sayısı içinde önceki yıl yüzde 14.6 olan üniversite diplomalıların payı, 2011'de yüzde 17.9'a çıktı. Buna göre neredeyse her 5 işsizden birinin üniversite diplomalı olduğu dikkati çekti.

Buna karşılık geçen yıl artan iş bulma imkanlarıyla okur yazar olmayan işsizlerin sayısı 13 bin kişi azalarak 56 bine, okuma yazma bilip de diploması olmayan işsizler 12 bin kişilik azalışla 143 bine, ilkokul mezunu işsiz sayısı 209 bin kişilik azalarak 751 bine geriledi. İlköğretim, ortaokul ve dengi meslek okulu mezunu işsizler 90 bin kişi azalarak 563 bine, düz lise mezunu işsizler 81 bin kişi azalarak 351 bine, meslek lisesi mezunu işsiz sayısı da 47 bin kişi azalarak 285 bine indi.

İşsizlik oranında düz lise üniversite farkı daraldı

İşsiz sayısının işgücü içindeki payını gösteren işsizlik oranı ise önceki yıla göre Türkiye genelinde 2.1 puan düşerek yüzde 9.8'e gerilerken, üniversite mezunlarında 0.6 puanlık bir gerilemeyle yüzde 10.4'e indi. Üniversiteli kesimin işsizlik oranındaki düşüş hızı diğer eğitim düzeylerine göre çok daha yavaş kaldı. Eğitim düzeyine göre en yüksek işsizlik oranının ise geçen yıl 3.3 puanla en hızlı düşüşü kaydetmesine rağmen yüzde 12.6 ile hala genel lise mezunlarında olduğu belirlendi. Düz lise mezunları ile üniversitelilerin işsizlik oranları birbirine yaklaştı, önceki yıl 4.9 puan olan aradaki fark, 2.2 puana indi.

Geçen yıl ilköğretim, ortaokul ve dengi meslek okulu mezunlarında işsizlik oranı 2.9 puan düşerek yüzde 12'ye, meslek lisesi mezunlarında 2.2 puanlık düşüşle yüzde 11'e, diplomasız okur yazarlarda 1.8 puan düşerek yüzde 10.7'ye, ilkokul mezunlarında 2.2 puanlık düşüşle yüzde 7.8'e indi. En düşük işsizlik oranının ise toplam işgücü içinde küçük bir bölümü oluşturan okur yazar olmayanlarda olduğu belirlendi.

Bu kesimin işsizlik oranı geçen yıl 1.3 puan azalarak yüzde 4.7'ye düştü. İşte en çok işsiz bırakan bölümler 2011 yılı itibariyle üniversite mezunu işsizler ordusu içinde sayıca en kalabalık grubu, 164 bin kişi ile iş ve yönetim bölümlerinden mezun olanlar oluşturuyor.

Bunları 57 bin kişiyle öğretmenlik ve eğitim bilimleri okuyanlar ve 45 bin kişiyle mühendis diplomalılar izliyor. Üniversitelerin sosyal bilimler ve davranış bilimleriyle ilgili bölümlerinden mezun 34 bin, sanat bölümü mezunu 24 bin, beşeri bilimler mezunu 18 bin, mimarlık ve inşaatla ilgili bölümlerden diploma almış 18 bin, fizik mezunu 17 bin işsiz bulunuyor.

Tarım, ormancılık, balıkçılıkla ilgili bölümleri bitirmiş 16 bin, bilgisayar mezunu 15 bin, sağlıkla ilgili bölümlerden mezun 9 bin, matematik ve istatistik mezunu 5 bin işsiz bulunuyor. Hukuk, veterinerlik ve güvenlik hizmetleriyle ilgili bölüm mezunu işsizlerin sayısı da 3'er bin düzeyinde seyrediyor.

Üniversiteli işsizler içinde en küçük grubu 2 bin kişiyle ulaştırma ve çevre bölümü mezunları ile aynı sayı ile gazetecilik ve enformasyon bölümlerinden mezun olmuş üniversite diplomalılar oluşturuyor. İlgili alandaki işsiz sayısının işgücü içindeki payını gösteren işsizlik oranında ise yüzde 19'la sanat bölümü mezunları başı çekiyor. Bunları yüzde 16.5'le bilgisayar bölümü ve yüzde 15.1'le imalat ve işleme ile ilgili bölümler, yüzde 14.3'le gazetecilik ve enformasyon, yüzde 14.1'le iş ve yönetim izliyor.

Daha sonra yüzde 12.6 oranıyla tarım, ormancılık ve balıkçılık, aynı oranla sosyal ve kişisel hizmetler yüzde 11.7 ile fizik mezunları geliyor. Oransal bazda işsizliğin en düşük olduğu alanların başında ise yüzde 2.4'le güvenlik hizmetleri geliyor. İşsizlik oranı sağlık mezunlarında yüzde 2.9 ve hukuk mezunlarında da yüzde 3.3'le oldukça düşük düzeylerde seyrediyor. (dünya)

 

USİAD Bildiren Dergisi

Reklam

Raporlar

Reklam

Kitaplar

Reklam