Anasayfa Haberler Türkiye'de her gün ortalama 172 iş kazası oluyor
Türkiye'de her gün ortalama 172 iş kazası oluyor

Türkiye'de her gün ortalama 172 iş kazası olduğunu, bu kazalarda 4 çalışanın hayatını kaybettiğini, 6 kişinin ise sürekli iş göremez hale geldiğini söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Halil Etyemez, "Oysa iş kazaları ve meslek hastalıklarının yüzde 98'i önlenebilir" dedi.

Kişisel Koruyucu Donanımların Piyasa Gözetimi ve Denetimine Destek Laboratuvarı Kurulması Teknik Destek Projesi Bilgilendirme Toplantısı, Crown Plaza Ankara Oteli'nde yapıldı.

 

Etyemez, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de ve dünyada çalışma hayatının en önemli konularından birinin iş sağlığı ve güvenliği olduğunu belirterek, dünyadaki mevcut işgücünün 3 milyar olduğunu söyledi.

 

"Her gün ortalama 1 milyon iş kazasının yaşandığı dünyamızda her yıl 2,3 milyon insan, iş kazası ve meslek hastalıkları sonucu hayatını kaybetmektedir" diyen Etyemez, yıllık maddi kayıpların ülkelerin gayri safi milli hasılalarını yüzde 1-4'ü arasında değiştiğini ifade etti.

Çözüm için işveren, çalışan ve devlet

Etyemez, şöyle devam ettİ:

"Türkiye'de ise her gün ortalama 172 iş kazası oluyor, 4 çalışanımız hayatını kaybediyor, 6 çalışanımız ise sürekli iş göremez hale geliyor. Oysa iş kazaları ve meslek hastalıklarının yüzde 98'i önlenebilir. Bakanlık olarak öncelikli hedefimiz tüm çalışma hayatında, çalışanın sağlık ve güvenliğini geliştirmek; iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemektir.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda başarı ancak tüm tarafların ortak değerleri benimsemesi ve üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeleri ile elde edilecektir. İş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi ve iş kazalarının önlenmesi için işverenlerin, çalışanların ve devletin aynı bakış açısı ile iş sağlığı ve güvenliği alanında odaklanması gereklidir. Uygun önlemlerin alınması ve doğru uygulamaların hayata geçirilmesi, devlet, işveren ve çalışan işbirliğinin tam olarak sağlanması ile mümkündür."

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısı'nın hazırlanarak Bakanlar Kurulu'na sunulduğunu hatırlatan Etyemez, önleyici, iyileştirilici ve geliştirici anlayışa sahip olan tasarının tüm çalışanları kapsadığını dile getirdi. (dünya)

 

USİAD Bildiren Dergisi

Reklam

Raporlar

Reklam

Kitaplar

Reklam