Anasayfa Haberler Saat başı 30 bin güneş paneli
Saat başı 30 bin güneş paneli

Yenilenebilir enerji dünya çapında yükselişini sürdürüyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) dün yenilenebilir enerji için beş yıllık büyüme öngörülerini ciddi biçimde yükseltti. Ayrıca geçtiğimiz yıl yenilenebilir enerjinin kömürü geçerek dünyada kurulu güç bakımından en büyük enerji kaynağı haline geldiğini açıkladı. IEA tahminlerine göre, önümüzdeki 5 yıl içinde dünya çapında saat başı 30 bin güneş paneli ve 2.5 rüzgâr türbini kurulacak.

Hürriyet'ten Merve Erdil'in haberine göre, yenilenebilir enerji ülkelerin teşvikleri ve maliyetlerindeki keskin düşüşler sayesinde kömürü tahtından etti. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) dün bir açıklama yaparak, beş yıllık yenilenebilir enerji büyüme tahminlerini yükseltti. Ayrıca 2015’in yenilenebilir açısından rekor yılı olduğu kaydedildi. Buna göre, yenilenebilir geçtiğimiz yıl kömürü geçerek, kurulu güç bakımından dünyanın en büyük enerji kaynağı haline geldi. Geçen yıl dünya çapında her gün yaklaşık 500 bin güneş paneli kuruldu. Hatta Çin gibi ülkelerde saatbaşı iki adet rüzgar türbini dikildi. Yenilenebilir enerji hızlı büyümesini önümüzdeki beş yılda da sürdürecek gibi. IEA tahminlerine göre, önümüzdeki 5 yıl içinde dünyada saat başı 30 bin güneş paneli ve 2.5 rüzgar türbini kurulacak. Küresel elektrik kapasitesindeki büyümenin en az yüzde 60’ı yenilenebilir enerjiden gelecek. Kıyaslama yapacak olursak, bu oran bugün ABD ve Avrupa Birliği’nin toplam elektrik üretimini dahi aşıyor.

SAAT BAŞI 2 TÜRBİN

‘Orta Vadeli Yenilenebilir Piyasası Raporu’nu güncelleyen IEA, yenilenebilir enerji için beş yıllık büyüme tahminlerini yukarı çekti. Önümüzdeki beş yılda yenilenebilir enerji, elektrik üretiminde en hızlı büyüyen enerji kaynağı olmayı sürdürecek. 2015’te yüzde 23 olan payını 2021’de yüzde 28’e çıkaracak. Ayrıca 2015-2021 yılları arasında, fotovoltaik güneş enerjisinde maliyetlerin dörtte bir, rüzgar enerjisinde de maliyetlerin yüzde 15 düşmesi bekleniyor.
IEA’ya göre, geçtiğimiz yıl yenilenebilir enerji açısından bir dönüm noktası oldu. Güneş ve rüzgar enerjisi öncülüğünde, dünyada eklenen yeni kurulu gücün yarısından fazlası yenilenebilir enerjiden sağlandı. Söz konusu artışta, rekor seviyede büyüyen rüzgar enerjisi etkili olurken, 2015’te 66 gigavat (GW) rüzgar, 49 GW fotovoltaik güneş enerjisi kapasitesi eklendi. Yani geçen yıl her gün yaklaşık yarım milyon güneş paneli kuruldu. Rüzgardaki yeni kapasitenin yaklaşık yarısını tek başına üstlenen Çin’de ise 2015’te saat başı ortalama 2 rüzgar türbini dikildi.
IEA Başkanı Dr. Fatih Birol, “Küresel elektrik piyasalarında, yenilenebilir enerjinin öncülük ettiği bir değişime tanıklık ediyoruz.  Diğer alanlarda da olduğu gibi yenilenebilir enerjide de büyümenin ağırlık merkezi yükselen pazarlara kayıyor” açıklaması yaptı.

RÜZGÂRDA TÜRKİYE DÜNYA 15’İNCİSİ

Diğer yandan Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi (Global Wind Energy Council-GWEC) 2016 yılı Küresel Rüzgar Enerjisi Görünümü raporunu yayınladı. GWEC verilerine göre, dünyadaki rüzgar enerjisi kurulu gücü 2015 yılında 63 GW düzeyinde artış ile toplamda 433 GW’lık kurulu güce ulaştı. Çin 145.362 MW’lık kurulu güç ile bu alanda ilk sırada gelirken, ikinci sıradaki ABD’deki kurulu güç 74.471 MW, üçüncü sıradaki Almanya’da ise 44.947 MW düzeyinde bulunuyor. Türkiye ise 2015 sonunda ulaştığı 4.694 MW’lık kurulu güç ile sıralamada 15. olarak yer aldı.

ÜRETİMDE HÂLÂ KÖMÜR BİRİNCİ

Yenilenebilir enerjideki yükselişin en büyük nedenlerinden biri, güneş ve karadaki rüzgar enerjisi maliyetlerindeki düşüş oldu. Örneğin, yeni rüzgar tarlaları için üretim maliyetleri 2010’dan 2015 yılına kadar yüzde 30 civarında düştü.  Aynı dönemde büyük güneş tarlalarındaki üretim maliyetleri ise üçte iki oranında düşüş gösterdi.
IEA raporuna göre, geçen yıl eşi benzeri görülmemiş bir biçimde yeni ‘
yeşil enerji’ kurulu gücü eklendi. Geçen yıl eklenen yeşil enerji toplamı 153 GW olurken, bunun büyük çoğunluğunu rüzgar ve güneş projeleri oluşturdu.
2015’te dünya çapında yenilenebilirde eklenen yeni kapasite, fosil yakıt ve nükleeri de geride bıraktı. Böylece küresel kurulu güç bakımından yenilenebilir enerji, kömürün kümülatif payını aşmış oldu. Ancak elektrik üretiminde halen kömür birinci sırada. Bunda da yenilenebilir enerji santrallerinin kesik kesik, kömür santrallerinin ise sürekli elektrik üretmesi etkili oluyor. Yani kurulu güç bakımından aynı olsalar bile, bir rüzgar veya güneş santrali kömür santralinden daha az elektrik üretiyor.
IEA verilerine göre, 2015’te dünya elektriğinin yüzde 39’una yakınını kömür santralleri sağladı. Diğer yandan eski hidroelektrik barajlarını da kapsayacak şekilde yenilenebilir santraller, yüzde 23’ünü sağlamış oldu. Ancak IEA, 2021’e kadar elektrik üretiminde de yenilenebilir enerji payının yüzde 28’e çıkmasını bekliyor.

 

USİAD Bildiren Dergisi

Reklam

Raporlar

Reklam

Kitaplar

Reklam