Anasayfa Basında USİAD Bizden Haberler USİAD’TAN “VERGİ BARIŞI- KİM, NASIL FAYDALANIR” PANELİ
USİAD’TAN “VERGİ BARIŞI- KİM, NASIL FAYDALANIR” PANELİ

Yeminli Mali Müşavir, ekonomi yazarı Mustafa Pamukoğlu ve Avukat Celal Ülgen’in konuşmacı olarak katıldığı “Vergi Barışı-Kim, Nasıl Faydalanır?” konulu etkinliğimiz, 8 Ekim 2016 tarihinde Polat İstanbul Renaissance Bosphorus Otel’de gerçekleştirildi. Etkinliğe üyelerimizin yanı sıra çok sayıda iş adamı ve dostlarımız katıldı. Vergi Barışı’na ilişkin etkinliğimiz öncesinde konuklarımız kahvaltıda bir araya geldi ve sohbet etti.

“Vergi Barışı-Kim, Nasıl Faydalanır?” konulu etkinliğimiz Başkanımız Birol Başaran’ın açılış konuşmasıyla başladı.Başaran, bu etkinlikle, konunun uzmanlarının verdiği bilgiler ışığında USİAD üye ve dostlarının Vergi Barışı’ndan en etkin bir şekilde yararlanmamasını hedeflediklerini söyledi.
Daha sonra Yeminli Mali Müşavir, ekonomi yazarı Mustafa Pamukoğlu, hazırlamış olduğu sunumu davetlilerin sorularıyla birlikte ayrıntılı bir biçimde aktardı. Yaklaşık 3 saat süren etkinlik, Pamukoğlu’nun kendine has üslubuyla, etkinliğe katılan üye ve misafirleri sorularla ve günlük hayattan örneklerle aktif bir biçimde konuya dahil etmesiyle oldukça faydalı bir şekilde tamamlandı.
Av. Celal Ülgen de konunun hukuki boyutuna ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.“VERGİ BARIŞI’NDAN FAYDALANMAK ŞART”

Vergi Barışı’ndan faydalanmanın şart olduğunu belirten Mustafa Pamukoğlu, “Belki şunu söyleyeceksiniz. Söylemesi kolay. Ödemeyi biz yapacağız. Kaynak meselesi ve taksitleri zamanında ödemeyi nasıl başaracağız? Haklısınız... Ama biz diyoruz ki kredi al bundan yararlan. Ayrıca ısrar ediyoruz. Benim kayıtlarım sağlam, ben suçlu muyum ki vergi affından yararlanacağım, demeyin ve bu kanundan yararlanın. Yani verin kurtulun” dedi.Mustafa Pamukoğlu, sunumunda özetle şunları belirtti:

Cumhuriyet tarihinin belki de en kapsamlı ve büyük vergi barışı 6736 sayılı kanunla gündeme geldi. Bu vergi barışı şu temel hususları içeriyor:
* 30.06.2016 tarihine kadar kesinleşmiş kamu borçlarının taksitlerle ve az bir faiz yükü ile ödenmesi ve bunun şartları.
* Vergi incelemesinden kurtulmak için vergi matrahlarının artırılması ve ek bir vergi ödenmesi.
* İşletme bilançolarında 31.12.2015 itibarıyla yer alan fiktif kasa, ortaklardan alacakların silinmesi.
* İşletmede fiilen olduğu halde muhasebe kayıtlarında yer almayan emtianın (stok) kayıtlara alınması.
* Muhasebede olduğu halde fiilen işletmede bulunmayan emtianın (stok) muhasebe kayıtlarından çıkartılması.
* İşletmede fiilen olduğu halde muhasebe kayıtlarında yer almayan amortismana tabi sabit kıymetlerin kayıtlara alınması.
* Muhasebede olduğu halde fiilen işletmede bulunmayan amortismana tabi sabit kıymetlerin muhasebe kayıtlarından çıkartılması.
* Yurt dışında bulunan para, altın, hisse senedi, fon gibi varlıkların Türkiye’ye getirilmesi
* Yurt içinde yastık altında bulunan para, altın gibi varlıkların ve taşınmazların kayıt içine alınması.

HESAP TEMİZLEME

31.12.2015 tarihinde kasa hesabında bulunan ama gerçekte olmayan para yüzde 3 vergi ödenerek temizlenebilecek. Yine ortaklardan olan net alacaklar hangi hesapta yer alırsa alsın yine yüzde 3 vergi ödenerek temizlenecek. Bunun için 30 Kasım 2016 tarihine kadar başvurup beyanda bulunmak ve bu tarihe kadar ödemek gerekiyor. Hangi hesapta gizlenirse gizlensin o hesap ortaklardan alacakları gösteriyorsa bu hesap temizlenebilecek.

STOKLARI DENGEYE GETİRMEK

Reel stok>muhasebe stoku ise aradaki fark için genel oran tabi mallarda yüzde 10 KDV, diğer oranlarda ise yarı oran KDV hesaplanmak suretiyle muhasebedeki stoklar reel hale getirilebilecek.
Muhasebe stoku>reel stok ise aradaki fark kadar sanki satış yapılıyormuş gibi fatura kesilerek muhasebe stoku azaltılacak.

MATRAH ARTIRIMI

2011-12-13-14-15 yıllarına ait vergi incelemelerinden kurtulmak istiyorsanız vergi türü itibarıyla matrahlarınızı artırarak incelemelerden kurtulabilirsiniz.
* Kurumlar Vergisi yönünden incelemelerinden kurtulmak istiyorsanız kurumlar vergisi matrahlarını kanunda belirtilen esaslara göre artırıp buna tekabül eden vergiyi taksitle ödeyebilirsiniz.
* KDV-Gelir Vergisi-Stopaj beyanlarınızı da artırarak bu vergilerle ilgili vergi incelemelerinden de kurtulursunuz.
* Matrah artırımından yararlanıp taksitlendirilmiş ödemelerinizi aksatırsanız korkmayın! Vergi inceleme yapılmama hakkınız devam edecek. Sadece bu borçlar muacelliyet kespetmiş vergi borçlarına dönüşüyor.

VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI

İster yurt dışı ister yurt içi ister mükellef ister mükellef olmasın varlıklarını yurda getiren veya ortaya çıkaranlar serbestçe bunu yapabilecekler. Vergi ödemeyecekler. Bu konuda dün, bugün ve yarın incelenmeyecek. Bunun için yurt dışından getirme veya ortaya çıkarma en son tarihi 31.12.2016.

TAVSİYELERİMİZ
* Mutlaka 2011 dahil kurumlar vergisi matrah artırımından yararlanın.
* Mali müşavirinizle faturalarınızı tarayarak hassas giderler varsa KDV matrah artırımından da yararlanın.
* Ücret bordrolarınız gerçeği yansıtmıyorsa muhtasar beyanname matrah artırımından da yararlanın.
* 31.12.2015 kasa ve ortaklardan alacaklarınızı mutlaka temizleyin. Kurumlar vergisi matrah artırımından yararlandım; artık gerek yok demeyin. Bunun 2016 yılına sirayet edeni var.
* Stoklarınızı reel duruma getirin
* Yurt dışında paranız varsa en az yarısını mutlaka getirin. Böyle bir fırsat elinize bir daha geçmez.
* Yurt içinde kayıt dışı bir varlık, gelir varsa bunu ortaya çıkarın. Örneğin bir daire satmışsınız. Tapu değerini eksik beyan ettiğiniz için elinizde kayıt dışı para var. Bunu varlık barışından yararlanarak kayıt içine alın.

 

USİAD Bildiren Dergisi

Reklam

Raporlar

Reklam

Kitaplar

Reklam