Anasayfa Haberler Toplam kredi stoku 1,9 trilyon liraya yükseldi
Toplam kredi stoku 1,9 trilyon liraya yükseldi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre, bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından doğrudan kullandırılan nakit krediler 1 trilyon 909 milyar liraya yükseldi.

TBB'den yapılan açıklamaya göre bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından doğrudan kullandırılan nakit krediler bu yılın ağustos ayı itibarıyla 2015'in aynı ayına göre yüzde 10 artarak 1 trilyon 909 milyar lira oldu. Nakit kredilerin 1 trilyon 826 milyar liralık bölümü bankalar, 36 milyar lirası finansal kiralama şirketleri, 26 milyar lirası finansman şirketleri ve 22 milyar lirası ise faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı.
Tasfiye olunacak alacaklar da Ağustos 2016 itibarıyla bir önceki yıla göre yüzde 29 artarak 60 milyar lira olarak gerçekleşti.
Tasfiye olunacak alacakların kredilere oranı bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 3,1 oldu. Bu oran bankalarda yüzde 2,9, faktoring şirketlerinde yüzde 7,4, finansal kiralama şirketlerinde ise yüzde 6,8 olarak kaydedildi.

-İmalat sanayinde kredi büyüme hızı yüzde 0,2 oldu

TBB Risk Merkezi verilerine göre, kurumsal kredilerin nakit krediler içindeki payı ağustos 2016 itibarıyla bir önceki yıla göre 0,6 puan artarak yüzde 77,3 oldu.
İmalat sanayi yüzde 26,3 ile kurumsal krediler içinde en yüksek oranda kredi kullanan sektör olurken, perakende ticaret sektörü yüzde 17,6, inşaat sektörü ise yüzde 10,7 oranında kredi kullandı.
Enerji ve tarım sektörü yüzde 26,1'lik kredi büyüme hızıyla dikkati çekerken, krediler içinde en yüksek paya sahip imalat sanayinde ise kredi büyüme hızı yavaşlamaya devam ederek yüzde 0,2 oldu.
Taşımacılık, depolama ve haberleşme ticaret sektörü yüzde 45,2 ile tasfiye olunacak alacakların en fazla arttığı sektör olarak belirlendi. Sektördeki tasfiye olunacak alacakların kredilere oranı yüzde 1,4 olarak gerçekleşti.

-Bireysel kredi kullanımının en yüksek olduğu il İstanbul 

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler yüzde 6,9 artarak 433 milyar lira oldu. Bireysel krediler içinde en yüksek artış yüzde 10,3 ile taşıt kredilerinde gerçekleşti. 
Ağustos ayı itibarıyla bireysel kredilerin yüzde 37,2'sini ihtiyaç kredileri, yüzde 36,7'sini konut kredileri, yüzde 19,2'sini kredi kartları ve yüzde 6,9'unu taşıt kredileri oluşturdu.
Bireysel kredi kullanan kişi sayısı son bir yılda 1,8 milyon artarak 26,7 milyon kişi olurken, ortalama bireysel kredi miktarı ise 16,2 bin lira düzeyinde gerçekleşti. 
Bireysel kredilerin toplam krediler içindeki payı bu yılın ağustos ayında bir önceki aya göre yükseldi. Bir önceki yıl ağustos ayında yüzde 22,5 olan bireysel kredilerin toplam kredilere oranı, 2016 yılı temmuz ayında yüzde 21,4'e kadar gerilerken, ağustosta yüzde 21,7'ye yükseldi.
Verilere göre, bireysel kredi kullanımının en yüksek olduğu il ise İstanbul oldu. İstanbul'da 154 milyar lira, Ankara'da 43 milyar lira, İzmir'de ise 28 milyar lira tutarında bireysel kredi kullanıldı.

 

USİAD Bildiren Dergisi

Reklam

Raporlar

Reklam

Kitaplar

Reklam