Anasayfa USİAD Bildiren Mustafa Pamukoğlu'ndan İş Adamına Tavsiyeler
Mustafa Pamukoğlu'ndan İş Adamına Tavsiyeler

2012 yılında iş dünyasının odaklanacağı birçok husus var. Bunlardan bazılarını dikkatinize sunuyoruz.

Yeni Türk Ticaret Yasasına Hazırlık Yapın
Bunlardan biri 01.07.2012’de yürürlüğe girecek yeni Türk Ticaret Yasası. Bu yasa çok önemli değişiklikler getiriyor. Bu yasaya hazırlanmak gerekiyor. Her ne kadar yasanın bir yıl erteleneceği hususunda beklenti olsa da sizin hemen bu yasaya göre hazırlıklarınızı yapmanızda yarar var.

Şirket Ortakları Şirketlerine Borçlanamayacak
Bir anonim şirketin ortağı sermaye taahhüt borçlanmaları dışında şirkete borçlanamayacak. Aksi halde 300 günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılacaklardır. 31.12.2011 tarihi itibariyle borcu olan ortakların borçlarını 2012’de kapatmalarını tavsiye ediyoruz. Kâr dağıtımı yoluyla veya geri ödeyerek bu borcu kapatmaları uygun olur. Gerçi borç kapama için 3 yıllık bir süre var, ama şimdiden bir borç kapama planı yapmakta yarar var.

Yönetim Kurulu Üyeleri De Şirkete Borçlanamayacak
Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri, bunların alt ve üst soyundan biri, eşleri, üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları, bunların şahıs şirketleri, bu kişilerin en az yüzde yirmisine katıldıkları sermaye şirketleri yönetim kurulu üyesi oldukları şirkete ne nakit ne de ayın borçlanamayacaklar. Şirket bu kişilere kefalet, garanti veya teminat veremeyecek. Bu kişilerin borçlarını devir alamayacaklar, bu konuda sorumluluk yüklenemeyecekler. Bunun için aşağıdaki örnekleri verebiliriz:
1- Bir anonim şirketin yüzde 51 paya sahip yönetim kurulu ortağı şirketinden avans dâhil borç alamayacak.
2- Bu kişi direk ödünç almayıp yüzde 30 ortak olduğu bir limited şirketi yoluyla da şirketinden borç alamayacak.
3- Yönetim Kurulu üyesi bankadan kendi kredi alırsa şirket bu krediye kefil olamayacak, teminat veremeyecek.
4- Şirket yönetim kurulu üyesi için garanti, ipotek tesis edemeyecek.
Aksi durumlarda ne olur?
-Bu şirketten alacaklı olan üçüncü şahıslar şirkete borçlu olan bu kişileri direk takip edebilecek, yani kendi alacakları için icraya verebilecekler.
-Üç yüz günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılacaklardır.
Anonim şirketlerde muhasebecilerin korkulu rüyası 131-231 ortaklar cari hesabı, 195-295 iş avansları hesabı şirket ortakları ve yönetim kurulu üyeleri için tarihe karışıyor.
Yönetim Kurulu Üyeleri Şirketle İş Yapamayacaklar
Bir yönetim kurulu üyesi, genel kuruldan izin almadan, şirketle kendisi veya başkası adına herhangi bir işlem yapamaz. Aksi halde şirket bu işlemin batıl olduğunu ileri sürebilir. Örneğin; bir yönetim kurulu üyesinin ortak olduğu bir mimarlık ofisi şirketin dekorasyon işini yapamaz. Bir inşaat firmasının yönetim kurulu üyesinin ortak olduğu bir hafriyat şirketi bu şirketin hafriyat işlerini yapamaz. Yapabilme şartı ortakların genel kurulda bu işe izin vermesidir.
Sermaye Taahhüt Ödemeleri Fiktif Yapılamayacak
Fiktif sermaye artırımları ve sermaye taahhüt ödemelerini yapmak artık çok zor. Yapanlar kusurlu bulunursa bu durum nedeniyle faizleriyle birlikte taahhüt ve sermaye borçlarını ödemek zorunda kalacaklardır.
Sermaye taahhütlerinin kapatılması için nakit yerine verilen çek ve senetler vadesinde ödenmediği ve ertelendiği takdirde fiktif ödeme sayılacak.
Ayrıca üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaklardır.
Bu nedenle şimdiden şirketlerin sermaye ihtiyaçlarını belirleyerek, sermaye artırımına gitmeleri ve sermaye taahhütlerini 01.07.2012 tarihine kadar ödemelerini tavsiye ediyoruz.
Her Sermaye Şirketi İnternet Sitesi Açmak Zorunda
Tüm sermaye şirketleri 31.12.2013 tarihine kadar internet sitesi açmak ve bu sitelerinde kanunda öngörülen bilgileri yayınlamak zorundadırlar. Siteleri var olanlar da bu bilgileri ekleyeceklerdir.
Yayınlanması gereken bilgilerden bazıları şöyle:
-Finansal tablolar, kanunen açıklanması gerekli ara tablolar, özel amaçlarla çıkarılan bilançolar, menfaat sahipleri tarafından bilinmesi gereken hususlar.
-Yönetim kurulu faaliyet raporları
-Tüm denetçi raporları,
-Şeffaflık ilkesi ve bilgi toplum açısından açıklanması zorunlu bilgiler.
Yayınlanacak bilgiler kanunun 1524. maddesinde sayılmıştır.
Buna aykırı davrananlar altı aya kadar hapis ve üç yüz güne kadar adli para cezasına çarptırılırlar.
Bu husus çok kişiyi ve şirketi ciddi biçimde rahatsız etmiş durumda. İlan edilecek hususların ticari sırları ortaya dökeceği, rekabet şartlarını bozacağı ve ilan edilen bilgilerin 3. şahıslar tarafından farklı amaçlarla da olsa kullanılabileceği öngörülüyor.
Bu hükmün değişmeyeceği düşüncesiyle işadamlarının şeffaflaşma ve kurumlaşma konularında moral depolamalarında yarar var.
Muhasebede Uluslararası Standartlar Uygulanacak
01.01.2013 tarihinden itibaren muhasebe işlemlerinde artık uluslar arası finansal standartlar uygulanacak. Türkiye Muhasebe Standartları’na uyularak bilanço, gelir tablosu hazırlanacak.
Bu standartlar şu anda halka açık şirketlerde uygulanıyor. 2013’ten itibaren tüm tacirler bunu uygulamak zorunda kalacaklar.
Vergi mevzuatına göre muhasebe işlemlerine alışan muhasebecilerin bir süre zorlanacakları kesin. Bunun için yoğun eğitimlerin başlaması şart.
Ayrıca artık İngilizce bilmeyen muhasebeci bir süre sonra sıkıntı çekecek. Artık muhasebede ilerlemek isteyenler İngilizce öğrenmek zorunda.
Şirket Denetimleri Artık Ciddi Bir İş Haline Geldi
Yeni yasa ile genel kurullar, denetçilerin işlevleri çok değişti. Formaliteden genel kurul yapmak, usulen denetçi raporu yazmak tarihe karışıyor. Şirketlerin denetimi 3568 sayılı yasaya göre yetki almış meslek elemanları yapacak. Ancak bu denetim yetkisi nasıl kullanılacak, sertifika mı verilecek, sınav olacak mı, bunlar henüz netlik kazanmadı. Fakat gerçek olan şu ki şirketler artık ciddi bir yönetim ve denetim esasları ile karşı karşıya.
Burada tavsiyemiz şu: şirketlerinizin yeminli mali müşavirleri ve mali müşavirleri ile bir hazırlık planı oluşturun. Şirketinizin yeminli mali müşavirlerinin aynı zamanda denetçilik yapamayacağı hususunun düzenlenmesi halinde şirketinizde iki denetimin olacağını varsayarak şimdiden buna hazırlık yapın.
2012’de Ekonomide Dalgalanmalara Hazır Olun!
2012’de tüm ulusla arası kurum ve kuruluşlar ile Türk uzmanların ortak görüşü 2012 yılının küresel ve yerel ekonomi bakımında sıkıntılı geçeceği şeklinde. Biz de aynı kaygıyı paylaşıyoruz. Bu nedenle şu önerilerde bulunuyoruz:
* Dolar borçlarınızı ödeyin veya azaltın.
* Döviz kredisini açık pozisyonda kalmadan alın. Açık pozisyonunuz varsa döviz kredisi kullanmaktan imtina edin.
* Stoka mal almayın. İhtiyat stoku dışında agresif stok alımı yapmayın.
* Mevcut stoklarınızın devir hızını fiyatlandırma politikası değişikliği ile artırın.
* Tahsilâtlarınızda etkin takip yapın.
* Torba Yasasından dolayı yapılandırılmış borçlarınızı kredi alarak kapamayı vergi borcu yerine kredi borçlusu olmayı tercih edin. Çünkü aksatılacak taksitler ve cari vergi ödemeleri borcunuzun başa dönmesine sebep olabilir. Bu stresten kurtulmak için 2012 taksitlerini garantiye alın.
* İşletme gücünüze göre belirleyeceğiniz bir parayı harcamadan bir yerde saklayın. İhtiyat fonu olarak ona el sürmeyin.
* Kredi kartlarınızın tamamını kapatın. Minimum ödemeler yapmayın.
* Gece yaşantınızda sınırlamaya gidin. Hovardaca harcama yapmayın. Ailecek veya grup halinde yapılan eğlence ve yemeklerde Alman usulüne dönün. Hesap ödemede paylaşım sağlayın.
* Taşıt kredisi ile lüks araba almayın. Zorunlu olmadıkça arabanızı değiştirmeyin.
* Gayrimenkul alımlarına girecekseniz, 84 ayı geçen konut kredisi kullanmayın. Spekülatif amaçlı kredi ile gayrimenkul satın almayın.
* Cironuzu artırmak için oto-finansman kullanın. Kredi ile büyüme tercihi yapmayın.”Önemli olan cirodur. Kâr önemli değildir. Bu dönemler satış olursa geçer”  büyüsüne kapılmayın.
* 31.12.2011 bilançonuzda kıdem tazminat yükümlülüğü ile diğer gizli yükümlülükleri için karşılık ayırın veya hesaplayın muhasebe görülemeyen gizli külfetlerinizi belirleyin.
* Araçlarınızı az kullanın. Çok noktaya gitmiyorsanız, kitle ulaşım araçlarını tercih edin. Benzinden tasarruf edin. Araçlarınızın bakımını zamanında yapın, bu nedenle benzin israfını önleyin.
* Cep telefonlarınızı değiştirmeyin. Telefon konuşmalarınızı hovardaca yapmayın.
* Maliyetlerinizi elden geçirin. Verimli olmayan giderleri tasfiye edin. Sorumluluk muhasebesi uygulayın.
* Borç tasfiyesi dışında gayrimenkullerinizi satmayın.
* Kiraladığınız gayrimenkullerde çok ciddi dekorasyon işlemlerine para harcamayın.
* 2 yıllık bütçe ve proforma bilanço yapın ve ona her gün bakın. Günde en az 1 saat rakamlarla ‘dans’ edin.

Mustafa Pamukoğlu

 

USİAD Bildiren Dergisi

Reklam

Raporlar

Reklam

Kitaplar

Reklam